Српски
21.01.2020. Уторак

 

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

01.12.2019.

Данас је у Београду одржан Куп Србије за наде, кадете, јуниоре и сениоре... Учешће је узело 450 такмичара из 52 клуба.

Такмичари КК "Његош" освојили су 4 медаље:

Марта Перлић злато у катама у категорији - јуниори 3. Ниво,
Емил Дудаш сребро у борбама у категорији - наде -50кг,
Луна Вујовић бронзана медаља у борбама у категорији - кадети +60кг,
Теодора Тушуп бронза у борбама у категорији - наде -52кг.

Честитамо члановима КК "Његош" на освојеним резултатима.29.11.2019.

Видео прилог Радио Телевизије Војводине о општини Мали Иђош.

https://youtu.be/uCzYSNUkcGw29.11.2019.

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за привреду,  пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове
Број: 353-41-1/2019-05
Датум: 28.11.2019.
Мали Иђош

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019)

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове оглашава излагање на

ЈАВНИ УВИД ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ
– НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА –

Излагање планског документа на ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (канцеларија бр. 21), у ул. Главна бр. 32, од 06. до 21. децембра 2019. године, сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова, односно на званичној интернет страници www.maliidos.com.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 10. децембра 2019. године 12.00 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове обавиће се у згради Општинске управе општине Мали Иђош (велика сала Скупштине општине Мали Иђош), у ул. Главна бр. 32, дана 26. децембра 2019. године у 14.00 часова.

Обрађивач Нацрта Измена и допуна Просторног плана општине Мали Иђош је ЈП „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад.

Позивају се сва заинтересована физичка и правна лица да изврше увид у Нацрт Измена и допуна плана, као и да у току трајања јавног увида своје примедбе и сугестије на плански документ у писаној форми доставе Одељењу за привреду, пољопривреду, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално-стамбене послове путем пријемне канцеларије Општинске управе општине Мали Иђош, ул. Главна бр. 32, Мали Иђош, најкасније до 21. децембра 2019. године.

Оглас се објављује на званичној инетрнет страници www.maliidos.com, као и на званичној огласној табли Општинске управе општине Мали Иђош.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ28.11.2019.

Предлог Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину ће од 27.11.2019. године бити на јавној расправи на званичном сајту општине и грађани ће моћи да упуте сугестије,критике, примедбе на предложени текст. Ова врста јавне расправе ће трајати до 12-ог децембра 2019. Године, када ће Предлог   Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину Општинско Веће упутити Скупштини на разматрање и усвајање.

Крајњи рок за усвајање Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину је 20. Децембар 2019. године.

Примедбе на Предлог Одлуке о буџету општине Мали Иђош за 2020. годину грађани могу упутити писмено преко писарнице Општинске Управе Мали Иђош, Главна 32. Или у електронској форми на е-маил:segierzebet@gmail.com

Руководилац Одељења за буџет и финансије, дипл.ецц Сеги Ержебет

Dokument