Српски
13.07.2020. Понедељак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Одговор Министарства заштите животне средина на Допис у вези загађења водотока Криваја
24.09.2019.

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Број: 353-03-1810/2019-07
Датум: 09.09.2019. године
Немањина 22-26
Београд

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ
Председник општине
Главна бр. 32
Мали Иђош

Предмет: Обавештење

У вези са Вашим поднеском који се односи на решавање дугогодишњег проблема загађења водотока Криваја, обавештавамо Вас да је предметни поднесак прослеђен Покрајиснком секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Сектору за инспекцијске послове, инспекцији за заштиту животне средине, на даље поступање са захтевом за доставу извештаја о свим предузетим мерама везаним за овај поднесак.

Такође, копија поднеска је прослеђена и Републичкој водној инспекцији ради предузимања дела мера из своје надлежности.

С поштовањем,
ПОМОЋНИК МИНИСТРА
Жељко ПантелиН
По решењуо овлашћењу
број 021-01-5/8/2017-09
од 11.12.2017. године