SzerbMagyar
2020.02.20. Csütörtök

 

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Kishegyes Község
Facebook oldala

prezentacija

Befektetési prezentáció
Kishegyes Község


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktualitások

2019.10.09.

Felszólítjuk a földműveseket, ne szántsák fel a határutakat és a szomszédos parcellákat, mivel az a mezőgazdasági földterületekről szóló határozat értelmében büntetendő.

A szabálysértővel szemben határozattal előírt intézkedések lesznek foganatosítva.

Községi közigazgatás2019.09.26.

Értesítjük Kishegyes Község mezőgazdasági termelőit, hogy kiírásra kerültek a Mezőgazdasági és Falufejlesztési Alap megalapításáról szóló határozat alapján a következő pályázatok:

1. Pályázat a piaci standok bérletének társfinanszírozására;
2. Pályázat az állatorvosi szolgáltatások és gyógyszerek, védőoltások és vitaminok beszerzési költségeinek társfinanszírozására mezőgazdasági gazdaságok részére;
3. Pályázat térítések – szaporítóanyag sertés, kecske, juh és szarvasmarha;
4. Pályázat kockázatkezelésre a mezőgazdaságban;
5. Pályázat a mezőgazdasági gazdaságok természeti vagyonába való beruházásba.

A pályázatok szövege és a szükséges nyomtatványok megtalálhatók Kishegyes Község honlapján www.maliidjos.rs  illetve átvehetők  személyesen a Bizottságnál, 2019. október 1-től, kedden és pénteken 08:00-12:00 óráig, a Községháza B épületében a 8-as számú irodában.

A pályázatok átadhatók és bővebb információk kaphatók 2019.október 1-től a következő telefonszámon: 069 / 55 65 626.2019.09.11.

A mezőgazdasági földterületről szóló törvény 64. szakaszának 3. bekezdése (SZK Hivatalos Közlönye, 62/06, 69/08-egyéb törvény, 41/09, 112/15, 80/17 és 95/18-egyéb törvény szám), az állami földek bérbeadásának és használatra adásának feltételeiről és eljárásáról szóló szabályzat (SZK Hivatalos Közlönye, 16/2017, 111/2017, 18/2019 és 45/2019 sz.) és az állami földek bérbeadását lefolytató illetékes szerv meghatározásáról szóló határozat 1. szakasza (Kishegyes Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám) alapján, Kishegyes község elnöke 2019.09.11. meghozta a

H A T Á R O Z A T O T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS HIRDETÉS KIÍRÁSÁRÓL

és kihirdeti a

H I R D E T M É N Y T
KISHEGYES KÖZSÉGBEN TALÁLHATÓ ÁLLAMI FÖLDEK BÉRBEADÁSÁRA ÉS HASZNÁLATRA ADÁSÁRA SZOLGÁLÓ NYILVÁNOS ÁRVERÉSÉRE2019.09.05.

KISHEGYES KÖZSÉG
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési,
építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály
Szám: 353-29-1/2019-05
Keltezés: 2019.09.05.
K i s h e g y e s

A tervezési és építési törvény 63. szakasza (SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 és 37/2019 sz.) alapján

KISHEGYES KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSA
Gazdasági, mezőgazdasági, településrendezési, építési, környezetvédelmi, kommunális-lakásügyi osztály meghirdeti a következőt

2,0mW KAPACITÁSÚ BIOGÁZ ERŐMŰ-FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD TRÁGYA SZÁLLÍTÁSÁRA ÉS TÁROLÁSÁRA SZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEKKEL-KIÉPÍTÉSI HELYÉNEK URBANISZTIKAI-ARCHITEKTONIKAI KIDOLGOZÁSÁRA IRÁNYULÓ URBANISZTIKAI TERV  NYILVÁNOS BEMUTATÓJA

Letölthető dokumentumok: