Српски
13.07.2020. Понедељак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

08.07.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.: 820-1-3/2020

Дана 08.07.2020.  године

Мали Иђош

 

На основу члана 40. Статута општине Мали Иђош („Службени лист општине

Мали Иђош” број 07/2019) Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 08.07.2020. године доноси

 

З А К Љ У Ч АК
о предузимању превентивних мера у циљу спречавања ширења
заразне болести COVID 19 на територији општине Мали Иђош

 

Члан 1.

            1. Сви грађани су обавезни да користе маску у затвореном простору и да то чине на потпуно исправан начин, уз одржвање минималне дистанце од 2 метра.

            2. Возачи и путници такси возила морају користити заштитну маску. Возач је дужан да редовно проветрава и дезинфикује возило, а посебно оне елементе са којима је путник у контакту.

            3. На свим пијацама је обавезна употреба заштитне маске. Ово се односи на продавце и купце.

4. Угоститељски објекти морају  примењивати све превентивне мере које се односе на спречавање ширења заразне болести СОVID-19 изазване вирусом SARS-СоV-2, којима се осигурава безбедност запослених и безбедност корисника услуга, број гостију се ограничава на минимално 4м² корисне површине по госту, одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере. Особље све време мора да користи заштитну маску. Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Ово значи да приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску. На улазу у објекат и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку.

            5. У угоститељском објекту у делу отвореног простора (летњим баштама) број гостију се ограничава на минимално 2м², површине баште по госту.

            -Уколико постоји могућност да се башта отвореног типа прошири заузећем јавне површине, дозвољено је проширење исте на јавну површину без повећања капацитета (број столова и столица), уколико се на овај начин смањује епидемиолошки ризик по госте, под условом да се не омета слободан прилаз пешака и не угрожава безбедност кретања.

            - Гост не користи заштитну маску само док седи за столом. Приликом доласка, одласка, одласка у тоалет и сл. гост је у обавези да користи заштитну маску.

            6. После сваке употребе столови и прибор морају се дезинфиковати. За сваким столом и у тоалету обавезно је средство за дезинфекцију руку. Прибор и посуђе се морају прати искључиво машински. Угоститљски објекти се морају придржавати инструкција и упутстава свих надлежих органа.

7. Препоручују се одлагање свадби, крштења, журки и других прослава са већим бројем учесника или њихово одржавање са минимално протоколарно потребним бројем људи.

8. Подсећамо да су вртићи предшколске установе дужне да примењују све мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија). Родитељима се посебно препоручује да уколико имају услова за чување деце у домаћинству, да их привремено не доводе у предшколску установу.

9. Рад козметичких и фризерских салона, фитнес центара и теретана организовати у складу са мерама заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

10. У верским објектима и приликом обреда примењивати мере заштите (маска, дистанца, дезинфекција руку и просторија).

11. Дезинфекцију заједничких просторија, примењивати најмање једном дневно у стамбеним зградама.

12. ЈП „ Комунал" врши прање улица и јавних површина - простор око домова здравља и амбуланти, пошта, банака, игралишта и пијаца, примењујући адекватно дезинфекционо средство.

13. Обезбедити правовремено информисање грађана на ефикасан и веродостојан начин са акцентом на едукацији.

           14. У затвореном простору ограничен број људи до 50, на отвореном простору до 300 људи

15. О спровођењу мера стараће се Општинска комунална инспекција и други законом задужени органи. Свако непоштовање мера повлачи прекршајну одговорност физичког и правног лица, као и затварање објекта на период од седам дана уколико се ради о угоститељском, продајном или другом напред наведеном објекту.

 

Члан 2.

Овај Закључак се примењује од 08.07.2020. године.

 

Члан 3.

Закључак објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Командант штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош
Марко Лазић, с.р.

16.06.2020.

Република Србија-АП Војводина

Општина Мали Иђош
Општинска управа
Број:Сл/ 2020
Дана:16.06.2020.г.
Мали Иђош

РАДНО ТЕЛО РЕПУБЛИЧКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ У ОПШТИНИ МАЛИ ИЂОШ

Обавештавамо Вас да ће следећи чланови радног тела дана 19. и 20. јуна 2020.г. у времену од 8 до 20 часова дежурати и примати обавештења да бирач (немоћно или спречено лице) жели да гласа ван бирачког места:

  1. Зоран Пустахија моб: 064 8489505
  2. Стефан Вулевић моб:0649100815
  3. Милена Косовић моб:0616016443
  4. Клаудија Њиради моб:0631677252

Начелник општинске управе-координатор радног тела

Зоран Пустахија