Српски
28.05.2020. Четвртак

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


СПОНЗОРИ

APV

KLER

BGA


RHMZ

NSZ


facebook

Фејсбук Презентација
Општине Мали Иђош

prezentacija

Инвестициона презентација
Општина Мали Иђош


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Актуелности

21.03.2020.

Списак продавница за снадбевање од 4.00 до 7.00 часова за лица старија од 65 год.
Мали Иђош

 • Тргопромет Главна 29 ,
 • Персу Главна 31,
 • ХТИ ДОО Бабчањи Шандора 9 Пијаца,
 • Квики Маркет Кошут Лајоша 35

Ловћенац

 • Квики Мркет М.Тита 37а,

Фекетић

 • Стр Комислион Санела М.Тита

 19.03.2020.

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 18.03.2020. године донело је

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
ЗА ГРАЂАНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

Члан 1.

Обавештавају се грађани Општине Мали Иђош да је услед увођења ванредног стања поводом опасности од ширења корона вируса формирана је Стручна Комисија за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости са теренским активистама.

Задатак Стручне Комисије је праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе.

Грађани који су старији од 70 година и који желе да се пријаве за услугу доставе могу се пријавити на бројеве телефона позивног центра од дана 18.03.2020. године у периоду од 7.00 до 17.00 часова:
Број позивног центра 1. је:
+381695990851 Илдико Нађмељкути Кишковач
координатор - на мађарском језику

Број позивног центра 2. је:
+381642538152 Дејан Прњат
заменик координатора - на српском језику

 

Бројеви телефона лекарске помоћи у случају симптоме корона вируса:
Дом Здравља Мали Иђош +3814730236

Амбуланта Фекетић +3814738044

Амбуланта Ловћенац +3814735018

 

Број Центра за социјални рад општине Мали Иђош:

+3814731434

 

Број Полицијске станице Мали Иђош:

+3814730665

Члан 2.

                       

Ово Обавештење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                      
Бр.: 06-17-2/2020-01                                                                с.р. Марко Лазић
Дана: 18.03.2020. године
Мали Иђош19.03.2020.

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања и члана 48. Пословника Општинског већа општине Мали Иђош („Службени лист општине Мали Иђош“ бр. 16/2008) Општинско веће дана 18.03.2020. године донело је

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ СИТУАЦИЈЕ У ЦИЉУ ПРУЖАЊА ИНФОРМАЦИЈА ГРАЂАНИМА И ПРУЖАЊА ПОМОЋИ ЛИЦИМА ПРЕКО 70 ГОДИНА СТАРОСТИ

Члан 1.

 

Именује се Стручна Комисија за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости у следећем саставу:

 1. Илдико Нађмељкути Кишковач из Малог Иђоша - координатор
 2. Дејан Прњат из Фекетића - заменик координатора
 3. Златко Поповић из Ловћенца - активиста на терену
 4. Радован Дакић из Фекетића - активиста на терену
 5. Милош Жмукић из Фекетић - активиста на терену
 6. Дејан Шкељић из Ловћенца - активиста на терену
 7. Иштван Шандор из Малог Иђоша - активиста на терену
 8. Марк Чеке из Малог Иђоша - активиста на терену
 9. Адриана Перлаки из Фекетића - активиста на терену
 10. Валентина Гал из Фекетића - активиста на терену

Стручна Комисија може да ангажује волонтере на добровољној основи.

 

Члан 2.

 

Правне, административне и техничке послове за потребе Стручне Комисије обавља:

 1. Бранко Таталовић из Ловћенца - дипломирани правник
 2. Иштван Шаркези из Фекетића - дипломирани правник

 

Члан 3.

 

Задатак Стручне Комисије је праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година старости ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе.

 

Члан 4.

 

Формира се позивни центар са 0-24 доступности на свим језицима који су у службеној употреби на територији Општине Мали Иђош.
Број позивног центра 1. је:
+381695990851 Илдико Нађмељкути Кишковач
координатор - на мађарском језику

Број позивног центра 2. је:
+381642538152 Дејан Прњат
заменик координатора - на српском језику

 

Члан 5.

 

Стручна Комисија има обавезу да сарађује са Штабом за ванредне ситуације општине Мали Иђош, Домом здравља „Др. Мартон Шандор“ Мали Иђош, Центром за социјални рад општине Мали Иђош, Црвеним Крстом Општине Мали Иђош, Полицијском станицом Мали Иђош, Општинском управом општине Мали Иђош, ЈП „Комунал“ Мали Иђош и свим осталим надлежним органима на општинском, покрајинском и државном нивоу.

Члан 6.

 

Стручна Комисија има обавезу дневног извештавања председника општине Мали Иђош, заменика председника општине Мали Иђош, председника Скупштине општине Мали Иђош, заменика председника Скупштине општине Мали Иђош и секретара Скупштине општине Мали Иђош

 

Активисти на терену имају право на накнаду за свој рад у складу са закључком Комисије СО Мали Иђош за кадровска и административна питања од дана 18.03.2020. године до укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

 

Члан 7.

 

Ово Решење се примењује од 18.03.2020. године до укидања ванредног стања на територији Републике Србије.

Члан 8.

 

Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Република Србија
Општина Мали Иђош                                            Председник Општинског већа Општинско веће                                                      
Бр.: 06-17-1/2020-01                                                               с.р. Марко Лазић
Дана: 18.03.2020. године
Мали Иђош
 19.03.2020.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МАЛИ ИЂОШ                                  
БР.:
В820-1-2/2020

Датума: дана 18.03.2020. године

Мали Иђош

 

На основу члана 29. Закона о одбрани и Одлуке о проглашењу ванредног стања председника Републике Србије, председника Народне скупштине и председника Владе Републике Србије, у условима проглашеног ванредног стања имајући у виду мере и ограничења уведена Одлуком о проглашењу ванредног стања, Штаб за ванредне ситуације општине Мали Иђош дана 18.03.2020. године доноси

 

НАРЕДБУ   

 

Члан 1.

1. Скраћује се радно време свих угоститељских објеката на максимум од 7 до 19 часова уз поштовање закључка Владе Републике Србије о забрани јавног окупљања у затвореним просторијама изнад 50 људи

2. Скраћује се радно време свих продавница на максимум од 6 до 19 часова

3. Налаже се престанак рада свих предшколских установа

4. Налаже се престанак дневног боравка у УГ „Изида“

5. Налаже се престанак рада свих центара и клубова за старије (пензионере)

6. Налаже се престанак рада свих спортских објеката и одржавањa културних манифестација

7. Налаже се Општинској управи општине Мали Иђош да формира позивни центар и тим за праћење ситуације у циљу пружања информација грађанима и пружања помоћи лицима преко 70 година ради обезбеђивања доношења хране, лекова и организовања лекарске помоћи на кућне адресе, као и да обавести јавност о бројевима телефона позивног центра

8. Налаже се Начелнику Општинске управе општине Мали Иђош, директорима jавних установа и jавних и јавно-комуналних предузећа чији је оснивач општина Мали Иђош да омогуће рад од куће запосленима који су тешки хронични болесници и старијима од 60 година

 

Члан 2.

Ова Наредба примењују се од дана 18.03.2020. године. Спровођење ове наредбе контролисаће, поред надлежних републичких органа и надлежни органи Општинске управе општине Мали Иђош.

 

Члан 3.

Наредбу објавити у „Службеном листу општине Мали Иђоши путем средстава јавног информисања.

 

Председник штаба за ванредне ситуације општине Мали Иђош:

с.р. Марко Лазић