SrpskiMađarski
28.05.2020. Četvrtak

 izbori 2020

 

 

Sistem48

JPK


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

14.04.2020.

Dtd Agrar Lovćenac Doo Bački Jarak je donirao Domu Zdravlja "Dom Zdravlja Šandor" Mali Iđoš :

Gel za dezinfekciju 65 ml -  144 kom

Asepsol 5l kanister - 24 kom

Bella Oplemenjivač 5,0 l - 24 kom

Klif 5,0l - 10 kom

Yucosept 5,0l - 24 kom

Tečni sapun 5l - 10 kom

Pp Aktiv po kg - 200 kg 
02.04.2020.

REPUBLIKA SRBIJA

AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA

OPŠTINA MALI IĐOŠ

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE MALI IĐOŠ                                
BR.:
V 820-1-6/2020

Dana 02.04.2020.  godine

Mali Iđoš

 

Na osnovu člana 40. Statuta opštine Mali Iđoš („Službeni list opštine

Mali Iđoš” broj 07/2019) Štab za vanredne situacije opštine Mali Iđoš dana 02.04.2020. godine donosi

 

NAREDBU   

 

Član 1.

 

Zadužuje se Javno Preduzeće Komunal Mali Iđoš i Stručna Komisija za praćenje situacije u cilju pružanja informacija građanima i pružanja pomoći licima preko 70 godina starosti u saradnji sa Mesnim zajednicama Mali Iđoš, Lovćenac i Feketić za organizovano dostavljanje 0.5 litara dezinfekcionog sredstva koncentrata natrijum-hipohlorita sa štampanim uputstvom za upotrebu svim domaćinstvima Malog Iđoš, Lovćenca i Feketića. Prilikom predaje obavezno se vodi evidencija o primopredaji dezinfekcionog sredstva.

 

Član 2.

 

Ova Naredba se primenjuje od 02.04.2020. godine. Sprovođenje ove naredbe kontrolisaće, pored nadležnih republičkih organa i nadležni organi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš.

 

Član 3.

Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Iđoši putem sredstava javnog informisanja.

 

Komandant štaba za vanredne situacije opštine Mali Iđoš

Marko Lazić02.04.2020.

Isporuka dezinfekcionog sredstva


 

Radi poštovanja mera bezbednosti i uredbom vlade propisana pravila, podela koncenrata natrijum-hipohlorita u Malom Iđošu će se organizovati na sledeći način:

03.04.2020. (petak) 8-15.30 časova

04.04.2020. (subota) 8-13 časova

MESTO: Pijačni prostor u Malom Iđošu

 

Radi poštovanja mera bezbednosti i uredbom vlade propisana pravila, podela koncenrata natrijum-hipohlorita u Lovćencu će se organizovati na sledeći način:

od 02.04.2020. (od četvrtka)

Mesto: kućna dostava na celoj teritoriji Lovćenca`


Radi poštovanja mera bezbednosti i uredbom vlade propisana pravila, podela koncenrata natrijum-hipohlorita u Feketiću će se organizovati na sledeći način:

03.04.2020. (petak) 8-15.30 časova

04.04.2020. (subota) 8-13 časova

MESTO: Pijačni prostor u Feketiću

 

Da bi se građani što manje čekali, već unapred pripremljene flaše će dobiti na terenu.

Dok građani čekaju, razmak između njih treba da bude najmanje 2m i treba da koriste masku i rukavice.

Svako domaćinstvo će dobiti 10% koncentrat natrijum-hipohlorita od 0.5 l i uputstvo za upotrebu.

Koncentrat u PET flaši je opasno sredstvo, i isključivo se može koristiti po datom uputstvu. Uputstvo za upotrebu obavezno treba preuzeti i pročitati .

Dezinfekciono sredstvo mogu preuzeti isključivo punoletne osobe.

Za starije osobe i koje su u izolaciji sredstvo mogu preuzeti članovi porodice ili građani koji se brinu o starijim osobama, ali to moraju napomenuti aktivistima na licu mesta.

Hvala na razumevanju i saradnji!

U Malom Iđošu, dana 02.04.2020. g.

Lokalna samouprava opštine Mali Iđoš

                                                                                                  Štab za vanredne situacije