SrpskiMađarski
02.03.2024. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Registracija stambenih zajednica

Link do web stranice ministarstva
Preuzmite prezentaciju zakona o stanovanju

Poštovani građani,

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (''Sl.glasnik RS'', br. 104/16) dana 31.12.2016. godine prestao je da važi Zakon o održavanju stambenih zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 44/95, 46/98, 1/01 – US, 101/05 – dr. zakon, 27/11 – US,  88/2011), na osnovu koga je opština Mali Iđoš vodila evidenciju Skupština/Saveta zgrada i izdavala uverenja o formiranju Skupštine/Saveta zgrade i izboru predsednika u skladu sa čl. 162. Zakona o opštem upravnom postupku (“Sl.list SRJ” br. 33/97 31/01 i „Sl.glasnik RS“, br. 30/2010).

Preuzmite dokumenta:

Novim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada propisana je obaveza skupština ili saveta zgrada koji su formirani u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona, odnosno do 31.12.2016. godine, kao i obaveza vlasnika posebnih delova zgrade u kojoj nije formirana skupština ili savet zgrade, da u roku od šest meseci od dana početka rada Registra izvrše registraciju stambene zajednice podnošenjem prijave registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica u skladu sa čl. 22. i 23. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl.glasnik RS“, br.104/16).

Ovim putem vas obaveštavamo da je počela registracija stambenih zajednica koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Iđoš, podnošenjem prijava za registraciju Odeljenju za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalno-stambene poslove Opštinske uprave Mali Iđoš (u dalјem tekstu: Odelјenje).

Registar stambenih zajednica (u dalјem tekstu: Registar) vodi Odelјenje u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 104/16).

Registar je elektronska baza podataka i dokumenata u kojoj su sadržani podaci o stambenim zajednicama na teritoriji svake lokalne samouprave, a jedinstvenu, centralnu i javnu bazu podataka u kojoj su objedinjeni podaci o stambenim zajednicama iz svih registara na teritoriji Republike Srbije vodi Republički geodetski zavod.

Registrator je lice koje je ovlašćeno za vođenje Registra i koje je dužno da obezbedi zakonito, ažurno i tačno vođenje Registra.

U skladu sa čl. 19. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada u postupku registracije, Registrator vrši isklјučivo proveru formalnih uslova za upis podataka u Registar, koji su predmet registracije i objavlјivanja, na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ispitivanja tačnosti činjenica iz prijave, verodostojnosti priloženih dokumenata i pravilnosti i zakonitosti postupaka u kojima su dokumenti doneti.

Registrator proverava ispunjenost sledećih uslova:

 • nadležnost za postupanje po prijavi,
 • da li je podnosilac prijave lice koje, u skladu sa Zakonom, može biti podnosilac takve prijave,
 • da li prijava sadrži sve propisane podatke i dokumente,
 • da li su podaci navedeni u prijavi u skladu sa registrovanim podacima i dokumentima, i
 • da li je uz prijavu dostavlјen dokaz o uplati propisane administrativne takse.

Dokumentacija i propisi za registraciju stambene zajednice:

 • Obrazac prijave za registraciju stambene zajednice,
 • Dodatak prijavi,
 • Obrazac prijave za ažuriranje podataka,
 • Model zapisnika sa sednice i odluka o izboru upravnika stambene zajednice,
 • Potrebna dokumenta za registraciju stambene zajednice,
 • Zakon o stanovanju i održavanju stambenih zgrada (''Sl. glasnik RS'', broj 104/16),
 • Pravilnik o sadržini registra i dokumentaciji potrebnoj za registraciju i evidenciju podataka o stambenim zajednicama, kao i načinu podnošenja podataka i dokumenata (''Sl. glasnik RS'', br. 49/17),
 • Pravilnik o programu ispita i načinu polaganja ispita, uslovima za sticanje i oduzimanje licence za profesionalnog upravnika i sadržini registra profesionalnih upravnika (''Sl. glasnik RS'', br. 41/17).

Kontakt osobe:
Anđelija Marković, 024/730-010 lokal 120, registrator
Vladimir Šoć, 024/730-010 lokal 127, zamenik registratora

Najčešća pitanja i odgovori

Korisni linkovi:

BROŠURA O ZAKONU O STANOVANJU I ODRŽAVANJU ZGRADA:
http://stanovanje.gov.rs/doc/zakon o stanovanju 3110.pdf
http://stanovanje.gov.rs/pitanja-i-odgovori.php

Registar profesionalnih upravnika je uspostavljen i dostupan je na sajtu
https://usluge.pks.rs/#!/app/buildingmanagersregistar
Svi profesionalni upravnici koji su položili ispit i dobili licencu su upisani u ovaj Registar.