SrpskiMađarski
02.03.2024. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Lokalna poreska administracija

OBAVEZE FIZIČKIH LICA - POREZ NA IMOVINU

PORESKI OBVEZNIK:
Vlasnik prava svojine na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Iđoš.

FORMALNE OBAVEZE OBVEZNIKA:
Obveznik je dužan da na obrascu PPI-2 podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana sticanja nepokretnosti.

KOME SE PODNOSI PORESKA PRIJAVA:
Lokalnoj poreskoj administraciji opštine Mali Iđoš – Mali Iđoš Glavna 31.

MATERIJALNE OBAVEZE KORISNIKA:
Godišnji porez na imovinu plaća se tromesečno u roku od 45 dana od dana početka tromesečja: prva rata do 15. februara; druga rata do 15. maja; treća rata do 15. avgusta i četvrta rata do 15. novembra.

ČIJI JE PRIHOD?
Porez na imovinu je izvorni prihod lokalne samouprave i ostaje u Malom Iđošu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
- poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu fizičkih lica (obrazac PPI-2);           
- dokaz o sticanju nepokretnosti (kupoprodaja, otkup, presuda suda, rešenje iz katastra nepokretnosti i drugo);                       
- lična karta vlasnika nepokretnosti.

NAPOMENA:
Do donošenja rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu za tekuću godinu, porez se plaća akontaciono u visini obaveze za poslednje tromesečje godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje i plaća porez.

KONTAKT PODACI:
LOKALNA PORESKA ADMINISTRACIJA MALI IĐOŠ,
GLAVNA 32,
24321 MALI IĐOŠ
(kancelarija broj 8)
TELEFON: +38124731332

DOKUMENTA ZA PREUZIMANJE: