SrpskiMađarski
02.03.2024. Subota

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Zaštita životne sredine

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

SPISAK PROPISA

REGISTAR IZDATIH DOZVOLA

OGLASI

PROCENA UTICAJA PROJEKATA NA ŽIVOTNU SREDINU

Lokalni registar izvora zagađivanja
Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Listi 2 Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupupljanja podataka (''Sl. glasnik RS'' br. 91/2010 i 10/2013).
Za potrebe registra prikupljaju se:

  • podaci o zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date u spisku zagađujućih materija,
  • opšti podaci o izvoru zagađivanja – Obrazac 1, zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh – Obrazac 2, vodu – Obrazac 3, tlo - Obrazac 4, kao i
  • podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se generiše prilikom obavljanja predmetne delatnosti - Obrazac 5.

Potrebno je u skladu sa uputstvom, u elektronskoj formi popuniti priložene obrasce i materijal dostaviti najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine i to na sledeći način:

1. jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica na adresu:

Opštinska uprava opštine Mali Iđoš
Odeljenje za privredu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine i komunalne- stambeno poslove
Glavna 32, Mali Iđoš
2. jedan komplet obrazaca elektronski na e-mail adresu ekologijamaliidjos@gmail.com. Kontakt telefon za sve dodatne informacije: 024/4730-010.

OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA PRIVREMENO SKLADIŠTENJE OTPADA

 

Operater Društvu sa ograničenom odgovornošću za upravljanje čvrstim komunalnim otpadom Regionalne deponije Subotica iz Subotice, ul. Bikovački put br. 280, registarski broj: 20354194, PIB: 105425742 podneo je Zahtev za izdavanje dozvole za privremeno skladištenje otpada na lokaciji u Malom Iđošu, k.p. 4330/3 KO Mali Iđoš, Opština Mali Iđoš.

Uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva operatera može se izvršiti u prostorijama Odeljenja za privreu, poljoprivredu, urbanizam, građevinarstvo, zaštitu životne sredine, komunalno  - stambene poslove Opštinske uprave Opštine Mali Iđoš, Glavna ulica br. 32. kancelarija br. 22  u periodu od 28. 9. 2020 - 28. 10. 2020. god. u vremenu od 08-13 časova. U istom roku zainteresvana javnost ovom organu može dostaviti mišljenja i predloge u vezi sa podnetim zahtevom.