SrpskiMađarski
20.06.2024. Četvrtak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Opštinska Uprava

Načelnik Opštinske uprave

Miloš Žmukić

e-mail:nacelnik.ou@maliidjos.rs
Tel: +381 24 4731 425
Fax: +381 24 4730 003

 

Službe i odeljenja   
   
Rukovodilac odeljenja za budžet, finansije, lokalnu poresku administraciju i imovinsko-pravne poslove

Eržebet Segi
Tel: +381 24 4731 427
Fax:+381 24 4730 003


   
Rukovodilac odeljenja za privredu, poljoprivredu, zaštitu životne sredine i komunalno-pravne poslove

Šandor Orosi
Tel:  +381 24 4730 166
Fax: +381 24 4730 003


Rukovodilac odeljenja za investicije, urbanizam, građevinarstvo, stambene odnose i imovinsko-pravne  poslove

Boris StevovićRukovodilac odeljenja za opštu upravu i društvene delatnosti

 Hermina Majoroš Šomođi
Tel:  +381 24 4731 428
Fax: +381 24 4730 003

 

Saveti i komisije

1.Savet za budžet i finansije, urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost i zaštitu životne sredine
2.Savet za razvoj društvenih delatnosti, obrazovanje, zdrastvo, sport, omladinu i kulturu
3.Savet za razvoj opštine, privrede, male privrede i privatnog preduzetništva  i poljoprivrede
4.Savet za razvoj i zaštitu lokalne samouprave
5.Savet za međunacionalne odnose
6.Komisija za izbor i imenovanje
7.Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine
8.Komisija za kadrovska i administrativna pitanja i radne odnose
9.Mandatno-imunitetska komisija
10.Komisija za predstavke i žalbe
11.Opštinska izborna komisija
12.Komisija za spomenike i naziva ulica i trgova
13.Savet za praćenje primene etičkog kodeksa, 
14.Kancelarija za mlade, 
15.Korisnički savet javnih službi i 
16.Komisija za ravnopravnost polova
17.Statutarna komisija
18.Opštinski savet za zapošljavanje
19.Komisija za komasaciju za Lovćenac
20.Komisija za komasaciju za Feketić
21.Komisija za definisanje javne svojine
22.Komisija za planove
23.Savet za međunacionalne odnose
24.Savet za rodnu ravnopravost 

 

PODACI O BROJU ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI IĐOŠ

SPISAK SLUŽBENIH LICA OVLAŠĆENIH ZA VOĐENJE UPRAVNOG POSTUPKA I ODLUČIVANJA U UPRAVNIM STVARIMA I ZA PREDUZIMANJE POJEDINIH RADNJI U POSTUPKU