SrpskiMađarski
20.06.2024. Četvrtak

 izbori 2021

 imunizacija

 

 

 

 

 

2_36.jpg

2_35.jpg

 

 

Sistem48

JPK

Međunarodni dan devojčica


SPONZORI

APV

KLER

Bethlen Gábor Alap


RMHZ

NSZ


facebook

Facebook Prezentacija
Opštine Mali Iđoš

prezentacija

Investiciona prezentacija
Opština Mali Iđoš


uzkuapv

pannonreg

rfapv

rav

dobrauprava

uzmiracun

baner

Aktuelnosti

29.04.2024.

OBAVJEŠTENJE
o izlaganju na uvid dijela biračkog spiska za područje opštine Mali Iđoš

 

Opštinska uprava opštine Mali Iđoš, kao organ nadležan za ažuriranje dijela biračkog spiska za područje opštine Mali Iđoš, izlaže na uvid dio biračkog spiska za teritoriju opštine Mali Iđoš u zgradi Opštinske uprave opštine Mali Iđoš, ulica Glavna br. 32., u Uslužnom centru opštine Mali Iđoš na prizemlju zgrade opštinske uprave, šalter broj 3. svakog radnog dana od 08:00 do 14:00 časova.
Dio biračkog spiska izlaže se na taj način što se putem računarske opreme unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana omogućava provjera da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni.
Uvid u Jedinstveni birački spisak, u skladu sa Zakonom koji određuje zaštitu podataka o ličnosti, može se izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ i Republičke izborne komisije https://www.rik.parlament.gov.rs/tekst/9033/provera-izvoda-iz-birackog-spiska.php unošenjem podataka o jedinstvenom matičnom broju građana, registarskog broja lične karte ili broja pasoša.
Zahtjevi za upis ili brisanje iz biračkog spiska, izmjenu ili dopunu podataka u biračkom spisku građani mogu podnijeti svakog radnog dana do 18.05.2024. godine u 24:00 časa, kada organ nadležan za vođenje Jedinstvenog biračkog spiska donosi rješenje o zaključenju biračkog spiska.
Građani mogu od rapisivanja lokalnih izbora, do najkasnije pet dana prije dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 13.05.2024. godine do 24:00 časa, podnijeti zahtjev da se u birački spisak upiše podatak da će se na lokalnim izborima izjašnjavati po mjestu boravišta na teritoriji opštine Mali Iđoš (izabrano mjesto glasanja), i to lica sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Iđoš.
Nakon zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno od 18.05.2024. godine, zahtjev za promjene u jedinstvenom biračkom spisku (upis, brisanje, ispravke i drugo) građani mogu podnijeti Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave preko Opštinske uprave, predajom zaposlenom na poslovima ažuriranja biračkog spiska (prizemlje zgrade opštinske uprave – šalter broj 3.)



22.03.2024.

JAVNI KONKURS za dodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje programa i projekata u oblasti sporta iz budžeta opštine Mali Iđoš za 2024. godinu



08.03.2024.

INTERNI KONKURS

 

 ZA POPUNJAVANJE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI IĐOŠ



06.03.2024.

OBAVEŠTENJE

o podnetom zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja projekta na životnu sredinu

 

 

Obaveštava se javnost da je nosilac projekta Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine, Bulevar Mihajla Pupuina 25, Novi Sad podneo zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA – Kanal „Mali Iđoš- Njegoševo“ podsistema „Mali Iđoš“ regionalnog sistema za snabdevanje vodom Severne Bačke; 8297 i 8298 KO Mali Iđoš čija izgradnja se planira na kat. parceli br. 7404 KO Feketić, Opština Mali Iđoš.

Obaveštavamo Vas da možete izvršiti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta, u prostorijama Opštinske uprave Mali Iđoš (kanc. br. 23.), Glavna 32.  u Malom Iđošu, u periodu od 05. 03. 2024. do 15.03.2024. god. svakog radnog dana od 8,oo do 12,oo časova.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje ovom organu na gore navedenu adresu, o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja predmetnog projekta na životnu sredinu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od dana isteka roka iz stava 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.